ENGLISH   İletişim     e-mail  
ANA SAYFA
URUNLER
HAKKIMIZDA
TEKNIK SERVIS
ILETISIMwww.femtomed.com Web Sitesi Kullanım Koşulları

Femtomed Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu web sitesinin sahibi Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olup, site üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz.

Marka ve Logo

FemtoMed ve EndoWash markaları, logotipleri Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tescilli markasıdır. İzin alınmaksızın herhangi bir faaliyette veya her hangi bir başka amaçla kullanılamaz.


Bilgi İçerikleri

Bu site ve sunulan ürünler Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulmaktadır. Sitede yer alan bilgi ve belgelerin kaynak gösterilse dahi hiç bir koşulla yeniden kullanılması Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafınca izin verilmemiştir.


Bilgi İçerikleri

1. Bu site üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3. Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu,şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.


Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.


Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

www.Femtomed.com Web Sitesi’nin sahibi Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ya da Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.


Sorumluluğun Sınırlandırılması

Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Femtomed ?2023
¡¡ Uyarılar
Femtomed Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Adres : Ferhatpaşa Mh. 15. Sk. Veysel Dayanç İş Merkezi No: 147/2 Ataşehir / İSTANBUL
Tel : 0216 661 2800 Faks : 0216 661 2277 email : info@femtomed.com
 ?Copyright by FemtoMed. All rights reserved.
endoWash Full Automatic Digital-Intelligent Endoscope Washer & Disinfector Machine Record Systems endoWash Endoskopi Yıkama Ve Dezenfeksiyon Kayıt Sistemleri Dijital görünt?aktarım sistemi nedir? Endoskopi ( gastroskopi, kolonoskopi, rektoskopi, sigmoidoskopi, özofagoskopi, duodenoskopi, bronkoskopi, laparasokopi, artroskopi vs ) US, c kollu rontgen, mikroskop gibi tıbbi görüntüleme cihazlarındaki imajlar?bilgisayara aktarıp arşivleyen, print eden, resimler üzerinde değişiklik yapılmasına ve işaretlemelere olanak sağlayan, video kayıt yapabilen, video kayıt kurgulama yapabilen, CD ve DVD hazırlayabilen sistemin tamamına denir. endoWash endoskopi yıkama ve dezenfeksiyon bilgileri mevcut database ile entegre edilerek endoskopi yıkama bilgileri de arşivlenmektedir